ŞER’İYE VE EVKAF

VE ERKAN-I HARBİYE-İ UMUMİYE VEKALETİNİN

İLGASINA DAİR KANUN

 

 

 

 

Kanun Numarası : 429

Kabul Tarihi         : 3 Mart 1340 (1924)

 

Madde 1.

Türkiye Cumhuriyeti’nde, kişisel ilişkilere ilişkin düzenlemelerin yasama ve yürütmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun oluşturduğu hükümete ait olup, islam dininin bunun dışında kalan inanç ve ibadetlere dair hüküm ve sorunlarının yürütülmesi ve yönlendirilmesi din kurumlarının yönetimi için Cumhuriyetin başkentinde bir Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

 

Madde 2.

Şer’iye ve Evkaf Bakanlığı kaldırılmıştır.

 

Madde 3.

Diyanet İşleri Başkanı, Başbakanın önerisi Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

 

Madde 4.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakana bağlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi, Başbakanlık bütçesi içindedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluşu hakkında bir tüzük düzenlenecektir.

 

Madde 5.

Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde, tüm kutsal camiler ve mescitler ve tekkeler ve zaviyelerin yönetimine, imam, hatip, vaiz, müezzin ve kayyumların (vakıf yöneticisi) vesair hizmetlilerin atama ve azillerine Diyanet İşleri Başkanı yetkilidir.

 

Madde 6.

Müftüler, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlıdır.

 

Madde 7.

Vakıf işleri, ulusun gerçek yararına uygun bir şekilde çözümlenmek üzere, bir genel müdürlük olarak şimdilik Başbakanlığa bağlanmıştır.

 

Madde 8.

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Bakanlığı  kaldırılmıştır.

 

Madde 9.

Cumhurbaşkanını temsilen ordunun sulh döneminde yönetim ve komutası ile görevle orun (makam) en yüksek askeri kurum olarak Genel Kurmay Başkanlığı kurulmuştur.Genel Kurmay Başkanı, görevlerinde bağımsızdır.

 

Madde 10.

Genel Kurmay Başkanı, Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanı onayı ile atanır.

 

Madde 11.

Genel Kurmay Başkanı, görevleri ile ilgili konularda her bakanlık ile iletişimde bulunur.

 

Madde 12.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı, tüm askeri bütçenin sorumluluğu Milli Savunma Bakanlığı’na aittir.

 

Madde 13.

Buk kanun,t yayımındanü başlamakr üzerek geçerlidir.e

 

Madde 14.

Bur kanunung yürütülmesindene Bakanlarç Kurulue sorumludur.r