VAHDETTİN’İN

İNGİLİZLERDEN SIĞINMA TALEBİ

 

(Belgenin Vahdettin’in kaleminden Osmanlıca biçimi alttadır.)

 

 

 

 

 

Mabeyin-i Hümayun-u Mülukane

Serkurenalık Dairesi

 

Dersaadet İşgal Orduları Başkumandanı

General Harington Cenaplarına

 

 

İstanbul’da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere devlet-i fahimanesine iltica ve bir an evvel mahall-i ahare naklimi talep ederim efendim. 16 Teşrinisani 1922.

 

 

 

Halife-i Müslimin

Mehmed Vahidettin