TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU

( ÖĞRENİM BİRLİĞİ KANUNU)

 

 

 

 

Kanun Numarası : 430

Kabul Tarihi        : 3 Mart 1340 (1924)

 

 

Madde 1.

Türkiye’deki bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na  bağlıdır.

 

Madde 2.

Şer’iye ve Evkaf Vekaleti veya özel vakıflar tarafından yönetilen bütün medrese ve okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.

 

Madde 3.

Şer’iye ve Evkaf Vekaleti bütçesinde, okullara ve medreselere ait olan birikimler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine devredilecektir

 

Madde 4.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, yüksek din uzmanları yetiştirmek için, Üniversitede bir ilahiyat fakültesi açılacak ve imamet ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için de ayrı okullar açılacaktır.

 

Madde 5.

Bu yasanın yayımı tarihinden başlayarak genel eğitim ve öğretimle görevli olup, şimdiye keder Milli Savunmaya bağlı olan askeri ortaokul ve liseler ile, sağlık bakanlığına bağlı olan yetim yurtları bütçeleri ve eğitim kadroları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır.Bu ortaokul ve liselerde bulunan eğitim gruplarının bağlantıları, bundan sonra ait oldukları bakanlıklar arasında değişiklik suretiyle düzenlenecek ve o zamana kadar orduya bağlı olan öğretmenler orduya bağlılıklarınık sürdüreceklerdir.t

 

Madde 6.

Buü yasar yayımık tarihindene geçerlidir.r

 

Madde 7.

Bug yasanıne yürütülmesindenç hükümete sorumludur.r