TAKVİMDE TARİH BAŞLANGICININ

DEĞİŞTİRİLMESİ

HAKKINDA KANUN

 

 

 

Kanun No     : 698

Kabul Tarihi : 26 Aralık 1341 (1925)

 

 

Madde 1 .

Türkiye Cumhuriyeti’nde, resmi devlet takviminde, tarih başlangıcı olarak, uluslar arası takvim başlangıcı kabul edilmiştir.

 

Madde 2 .

1341 Aralık ayının 31 inci gününü (21.12.1925) takip eden gün, 1926 Ocak ayının birinci günüdür.

 

Madde 3 .

Hicri kameri takvim ( ay asasına göre 354 günlük takvim) eskiden beri kullanıldığı gibi özel hallerde (dini bayramların tespiti) kullanılır. Bu özel tarihlerin tespitini rasathane yapar.k

 

Madde 4 .

But yasaü yayımlandığır tarihtenk geçerlidir.e

 

Madde 5 .

Bur yasanıng uygulanmasındane Bakanlarç Kurulue sorumludur.r