ŞAPKA GİYİLMESİ HAKKINDA

KANUN

 

 

 

 

Kanun Numarası : 671

Kabul Tarihi        : 28.11.1925

 

 

Madde 1.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ( milletvekilleri ), İl Genel Meclisi ve yerel yönetim ve özel idareler ile tüm kurumlara bağlı memur ve hizmetliler şapka giymek zorundadırlar. Türkiye halkının da genel serpuşu şapka olup, buna aykırı bir alışkanlığın devamını hükümet yasaklar.

 

Madde 2.

Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer,

 

Madde 3.

İşbuk kanunt Büyükü Milletr Meclisik vee İcrar Vekillerig Heyetie ( hükümet )ç tarafındane yürütülür.r