GÜNÜN YİRMİ DÖRT SAATE TAKSİMİNE

DAİR KANUN

 

 

 

 

Kanun Numarası : 697

Kabul Tarihi        : 26.12.1925

 

 

Madde 1.

Türkiye Cumhuriyeti dahilinde gün, gece yarısından başlar ve saatler sıfırdan yirmi dörde keder sayılır

 

Madde 2.

Griniç’e göre otuzuncu derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için  esas alınır.

 

Madde 3.

İşbuk kanunt neşriü tarihindenr muteberdir.k

 

Madde 4.

Bue kanununr yürütülmesindeng İcrae Vekilleriç Heyetie sorumludur.r