MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI

( 11 EKİM 1922 )

 

 

 

1. Doğu Trakya (Edirne dahil) Meriç ırmağının doğu sahiline kadar olan arazi, on gün içinde Yunan Ordusu tarafından boşaltılacaktır.

 

 

2. Boşaltmanın bitmesinden sonra otuz gün içinde, Doğu Trakya, Yunan Hükümeti memurları tarafından İtilaf Devletleri memurları aracılığıyla, Türk memurlarına devir ve teslim edilecektir.

 

 

3. Lozan Konferansının bitmesine kadar, Türkler, Doğu Trakya’da  ancak 80.000 jandarma bulunduracaklardır.

 

 

4. Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İstanbul ve Boğazlar T.B.M.M. hükümeti yönetimine bırakılacak, İtilaf Kuvvetleri barış antlaşmasının imzalanmasına kadar İstanbul’da kalacaklardır.

 

 

ÖNEMİ : Askeri zaferimizi tamamlayan siyasi ve diplomatik bir zaferdir. Edirne ve Doğu Trakya savaş yapılmaksızın alınmış, İstanbul ve Boğazlar Türk yönetimine bırakılmıştır.