MOSKOVA ANTLAŞMASI

(16 MART 1920)

 

 

 

 

1. TBMM Hükümeti veya Sovyetler Birliğinden birinin tanımadığı uluslar arası bir antlaşmayı diğer taraf ta tanımayacak.

 

2. Sovyetler Birliği Türk Milletinin asgari haklarını belgeleyen Misak-ı Milli’yi resmen tanıyacak.

 

3. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacak.

 

4. Sovyetler Birliği her türlü kapitülasyonun kaldırılmış olduğunu kabul edecek.

 

5. Nahçıvan’ın statüsünü belirlemek amacıyla yapılacak her türlü antlaşmaya Türkiye taraf olarak katılacak ve Türkiyenin kabul etmediği bir statü Nahcivan’a uygulanamayacak.

 

6. Sovyetler Birliği, TBMM Hükümeti ile Gürcistan ve Ermenistan arasında yapılan ve doğu sınırlarımızı belirleyen antlaşma hükümlerini aynen kabul edecek.

 

 

ÖNEMİ : TBMM Hükümeti ilk kez siyasi bir varlık olarak büyük bir devlet tarafından tanınmıştır. Kapitülasyon  ve Misak-ı Milli ile ilgili hükümler Sovyetler Birliğince resmen kabul edilmiştir. Doğu sınırımız güvence altına alınmıştır. Ortak düşmana karşı mücadele ettiğimiz için Sovyetler Birliği , TBMM hükümetine ve Türk Milli Mücadelesine para ve silah yardımında bulunmuştur. “ Tam bağımsızlığa saygı “ ilkesi çerçevesinde yapılmış onurlu bir antlaşmadır.