MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ

(20 TEMMUZ 1936)

 

 

 

 

EGEMENLİK

 

Boğazlar üzerindeki tüm egemenlik hakları Türkiye’ye ait olacak, boğazlar ve boğazönü adaları (Gökçeada ve Bozcaada) Türkiye tarafından silahlandırılabilecekti.

 

 

SİVİL GEÇİŞLER

 

Her türlü sivil geçiş serbest olacaktı. Boğazlar uluslar arası bir su yolu olması sebebiyle Türkiye sivil geçişlerden geçiş ücreti almayacak, kılavuz kaptan ve römorkör zorunluluğu getirmeyecek, salgı hastalık tehlikesi ve Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden gemiler dışındaki durdurulmayacak ,Silah ve mühimmat taşıyan gemiler, yüklerine ilişkin bilgileri (Gerekli güvenlik önlemlerini alması için) önceden Türk hükümetine bildirecekler.

 

 

ASKERİ GEÇİŞLER

 

Karadeniz’e kıyısı olan devletler 30 gün, Karadeniz’e kıyısı olmayan devletler 15 gün önceden Türk Hükümeti’ne bilgi vermek koşuluyla, silah sistemleri kapatılmış olarak boğazlardan geçebilecekler. Karadeniz’e kıyısı olmayan devletlerin en çok 9 gemisi Karadeniz’e çıkabilecek ve en fazla 20 gün kalabilecek

 

SAVAŞ DURUMU

 

Savaş durumunda Türkiye’nin savaşın tarafı olması ve şavaşın tarafı olmaması şeklinde düzenlemeler yapılmış ve geçiş rejimini düzenleme hakkı hemen tamamen Türkiye’ye bırakılmıştır.

 

YARGI YETKİSİ

 

Boğazlar uluslar arası transit bir su yoludur.Ancak aynı zamanda  Türkiye’nin karasularıdır. Bu nedenle, buradan geçen sivil ve asker tüm gemiler, Türk kanunlarına ve Türkiye’nin iç hukuk düzenlemelerine tabiidir.