EFENDİ, BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN

KALDIRILMASINA DAİR KANUN

 

 

 

Kanun Numarası : 2590

Kabul Tarihi        : 26.11.1934

 

 

Madde 1.

Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Hanım, Hanımefendi, ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmi belgelerde yalnız adlarıyla anılırlar.

 

Madde 2.

Sivil rütbe ve nişanlar ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harp madalyaları bundan müstesnadır. Türkler, yabancı devlet nişanları da taşıyamazlar.

 

Madde 3.

Askeri rütbelerden adın başına gelmek üzere, kara ve havacılarda müşirlere mareşal, birinci ferik, ferik ve livalara general, denizcilerde, birinci ferik, ferik ve livalara amiral denir. General ve amirallerin derecelerini gösteren unvanlarla, deniz müşirleri unvanlarının ve diğer askeri rütbelerin karşılıkları Yüksek Askeri Şura kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile konulur.

 

Madde 4.

Buk kanunt neşriü tarihindenr muteberdir.k

 

Madde 5.

Bue kanununr icrasınag İcrae Vekilleriç Heyetie memurdur.r