GÜMRÜ BARIŞ ANTLAŞMASI

 

( 30 EKİM 1918 )

 

 

 

 

 

1. Kars Sancağı’nın bütünü Türkiye topraklarına katılacak; antlaşma öncesinde Ermenistan’ın elinde bulunan Kulp (Tuzluca) kazası Türkiye’ye bırakılacaktır.

 

2. Doğu Anadolu topraklarının bir bölümünün Ermenistan’a bırakılmasını öngören Sevr Antlaşması Erivan Hükümetince geçersiz sayılacaktır.

 

3. Türkiye ve Ermenistan bu antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra karşılıklı olarak diplomatik ilişki kuracaklardır.

 

4. Ermenistan topraklarında yaşayan müslümank halkınt dinselü ver kültürelk haklarıe Ermenir Hükümetig tarafındane güvenceç altınae alınacaktır.r