ANKARA ANTLAŞMASI

( 20 EKİM 1921 )

 

 

 

1. Ankara Antlaşmasının imzalanması ile Türkiye ili Fransa arasındaki savaş durumu sona erecektir.

 

2. Türkiye-Suriye sınırı kesin olarak belirlenmiştir.

 

3.  Antlaşmanın imzalanmasından sonra iki ay içinde sınırın kuzeyinde Fransız , güneyinde Türk askeri kalmayacaktır.

 

4. Suriye topraklarında kalan ve Osmanlı Devletinin kurucusu olan Ertuğrul Gazi’nin babası Süleyman Şah’ın mezarının bulunduğu arazi ( Caber Kalesi ) Türk toprağı sayılacak,Türk bayrağı çekilecek ve burada sembolik bir Türk muhafız birliği bulunacaktır.

 

5. Her iki taraf kendilerine kalan topraklar üzerinde genel af ilan edeceklerdir.

 

6. İskenderun ve Antakya için Fransa tarafından özel bir idare rejimi kurulacaktır.Burada yaşayan Türklere kültürel gelişimlerini sağlayacak her türlü hak, özgürlük ve olanak tanınacaktır. Türkçe resmi dil olacaktır.

 

 

ÖNEMİ : Fransa, Sakarya zaferi sonrası , ingiltere ve Yunanistan’ın anadoluda giriştiği mücadelenin sonu olmayan bir macera olduğunu anlamış ve Ankara Antlaşmasını imzalanmıştır. Bu antlaşmayla Türk vatanını tehdit eden cephe parçalanmış, Fransa TBMM’nin Türk milletinin tek ve gerçek temsilcisi olduğunu kabul etmiştir. Hataya hakkındak konant özelü hükümlerr 1939k yılındae Hatay’ınr anavatanag katılmasıe içinç zemine hazırlamıştır.r