TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE

 YÖNELİK

 TEHDİTLER

 

 

 

 

 

GİRİŞ :

            ÜLKEMİZ, TARİHİN HER DÖNEMİNDE, DEĞİŞİK AMAÇ VE YÖNTEMLER İZLEYEN İÇ VE DIŞ TEHDİT UNSURLARININ HEDEFİ OLMUŞTUR. COĞRAFİ AÇIDAN İNCELENDİĞİNDE TÜRKİYE, AVRUPA ÜLKESİ, ASYA ÜLKESİ, AKDENİZ ÜLKESİ, KARADENİZ ÜLKESİ, ORTADOĞU ÜLKESİ, KAFKAS ÜLKESİ VE BALKAN ÜLKESİ ÖZELLİKLERİNİN TÜMÜNÜ ÜZERİNDE TAŞIMAKTADIR. ÖNEMLİ GÜÇ MERKEZLERİNE, ÖNEMLİ DOĞAL KAYNAKLARA, KARA, KAVA VE DENİZ YOLLARINA GÖRE KONUMU, YER ALTI VE YERÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ BU TEHDİTLERİN ANA GERÇEKLERİNİ OLUŞTURMUŞTUR. BU ÇALIŞMAMIZDA GENELDE DIŞ VE İÇ TEHDİT UNSURLARINA DEĞİNİLECEK, ÖZELDE İSE ÜLKEMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN EN ÖNEMLİ POTANSİYEL İÇ TEHDİDİ OLUŞTURAN; İRTİCA ÜZERİNDE DURULACAKTIR.

 

            1.   DEVLET KAVRAMI

 

            DEVLET, BELLİ BİR ÜLKEDE, BİR HÜKÜMETE VE ORTAK KANUNLARA BAĞLI OLARAK YAŞAYAN BİR MİLLETİN YA DA MİLLETLER, TOPLULUĞUNUN MEYDANA GETİRDİĞİ SİYASİ VE HUKUKİ BİR ORGANİZASYONDUR (1). İNSANLAR TOPLU OLARAK YAŞAMAYA BAŞLADIKLARI ANDAN İTİBAREN, BU TOPLU YAŞAMI ORGANİZE HALE GETİRECEK KURALLARA VE BU KURALLARI UYGULAYACAK BİR OTORİTEYE İHTİYAÇ DUYMUŞLARDIR. BU İHTİYAÇ, DEVLET ADI VERİLEN KURALLAR VE KURUMLAR SİSTEMİNİN DOĞMASINA YOL AÇMIŞTIR. BU SİSTEMİN İŞLEYİŞİNDE DEVLETİN, ONUN VARLIĞINA İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE KARŞI BİR TAKIM GÖREV VE SORUMLULUKLARI OLDUĞU GİBİ, O DEVLETE MENSUP OLAN İNSANLARIN DA DEVLETE KARŞI BAZI ÖDEV VE SORUMLULUKLARI VARDIR.

 

            TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL İŞLEYİŞİNİ BELİRLEYEN ANAYASAMIZ, DEVLETİN GÖREV VE SORUMLULUKLARINI; TÜRK MİLLETİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜ, CUMHURİYETİ VE DEMOKRASİYİ KORUMAK, KİŞİ VE TOPLUMUN HUZUR VE MUTLULUĞUNU SAĞLAMAK, TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SOSYAL DEVLET VE ADALET ANLAYIŞI İÇİNDE EKSİKSİZ OLARAK UYGULANMASINI GERÇEKLEŞTİRMEK (2) OLARAK İFADE ETMİŞTİR.

 

            DEVLET, BU GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREBİLMEK İÇİN, MENSUBU OLAN BİREYLERE, BAZI ÖDEVLER YÜKLEMİŞTİR. BU ÖDEVLERİN EN ÖNEMLİSİ, DEVLETİN VAROLMASINI VE GÖREVLERİNİ, YERİNE GETİRMESİNİ SAĞLAYAN YASALARA, MUTLAK BİR BİÇİMDE İTAAT EDİLMESİDİR.

 

BUNUN BİLİNCİNDE OLAN BÜYÜK ATATÜRK, DÜNYADA DİKTATÖRLÜKLER DÖNEMİ YAŞANIRKEN, İSLAM DÜNYASINDA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ VE YOKTAN VAR ETTİĞİ GENÇ TÜRK DEVLETİNİ, DEMOKRATİK VE LAİK TEMELE OTURTMUŞTUR. 1921 ANAYASASINDA “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR.” HÜKMÜYLE BAŞLAYAN BU SÜREÇ, İNKILAPLARLA TAÇLANDIRILMIŞ VE GÜNÜMÜZÜN MODERN, DEMOKRATİK VE LAİK, DEVLET VE TOPLUM YAPISINA ULAŞILMIŞTIR.

 

            ÖRNEĞİ GÖRÜLMEMİŞ BU TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM HAREKETİ SONUCU; GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ, İNSANINI İNSANCA YAŞATACAK DEMOKRATİK VE LAİK ALTYAPISI İLE ÇAĞDAŞ DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEN, SAYGIN BİR DEVLETTİR.

 

  2.     DEMOKRATİK VE LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİNE    

      YÖNELİK TEHDİTLER 

 

            BAŞTA DA BELİRTTİĞİMİZ GİBİ ÜLKEMİZ, HER DÖNEMDE İÇ VE DIŞ TEHTİDİN HEDEFİ DURUMUNDADIR. ÜLKEMİZ ÜZERİNDE MENFAATLERİ OLAN GÜÇ ODAKLARI EMELLERİNE ULAŞABİLMEK AMACIYLA BİR TAKIM OYUNLAR SAHNEYE KOYMAKTAN GERİ DURMAMIŞLARDIR.

 

            DÜNÜMÜZDE, BİR DEVLETE, SİLAHLI GÜÇ KULLANIMI İLE BAZI ŞEYLERİ KABUL ETTİRMEK, HEM ÇOK GÜÇ HEMDE ÇOK BÜYÜK MADDİ İMKANLARI SEFERBER ETMEYİ GEREKTİRMEKTEDİR. ÖZELLİKLE YİRMİNCİ YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN  ASKERİ HAREKAT YERİNE, YEPYENİ VE ÇOK ETKİLİ BİR YÖNTEM OLAN “PSİKOLOJİK HAREKAT” ÖN PLANA ÇIKMIŞTIR.

 

            PSİKOLOJİK HAREKAT “PSİKOLOJİK SAVAŞI DA İÇİNE ALAN DÜŞMAN, TARAFSIZ VE DOST YABANCI GRUPLARDA, MİLLİ HEDEF VE MENFAATLERİN GERÇEKLEŞMESİNİ DESTEKLEYECEK, TUTUM VE DAVRANIŞLARI OLUŞTURMAK İÇİN PLANLANAN VE UYGULANAN SİYASAL, EKONOMİK VE İDEOLOJİK FAALİYETLERDİR"(3). 

           

            BU FAALİYETLERİN EN ÖNEMLİ SİLAHLI PROPOGANDADIR. HER TÜRLÜ DÜŞÜNCENİN ÖZGÜRCE TARTIŞILDIĞI DEMOKRATİK DEVLET YAPILARI, PSİKOLOJİK HAREKAT VE PROPOGANDA İÇİN EN UYGUN ORTAMI OLUŞTURUR. HER TÜRLÜ KİTLE İLETİŞİM ARACINDAN YARARLANILARAK, DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ADI ALTINDA, İDEOLOJİK PROPOGANDA İLE GENİŞ HALK KİTLELERİ PSİKOLOJİK BASKI ALTINA ALINARAK, HEDEFE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIR (4).

 

            PSİKOLOJİK HAREKATIN YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİ KULLANARAK ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ EMELLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞAN GÜÇ ODAKLARININ OLUŞTURDUĞU TEHDİDİ; DIŞ VE İÇ TEHDİT OLMAK ÜZERE İKİYE AYIRABİLİRİZ. DIŞ TEHDİDİ “ÜLKE DIŞINDAN BELİRLİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA YÖNELTİLEN TEHDİT” OLARAK TANIMLAYABİLİRİZ. DIŞ TEHDİT UNSURLARI, ÇOĞU ZAMAN ÜLKE İÇİNDEKİ TAŞERONLARINI DEVREYE SOKARAK HEDEFLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIRLAR. BU DA; İÇ TEHDİDİ OLUŞTURUR.

 

ÜLKEMİZE YÖNELİK İÇ TEHDİT UNSURLARINI AŞIRI SOL, AŞIRI SAĞ, BÖLÜCÜ VE YIKICI TEHDİT VE İRTİCA OLMAK ÜZERE DÖRT BAŞLIKTA TOPLAYABİLİRİZ.

 

            ÖZELLİKLE 1980 ÖNCESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI SOL VE AŞIRI SAĞ TEHDİT, PROPOGANDA YÖNTEMLERİYLE İNSANLARIMIZI İKİYE BÖLMÜŞ, BU SÜREÇTE 40037 TERÖR OLAYI GERÇEKLEŞMİŞ, 5634 İNSANIMIZ ÖLMÜŞ, 11286 KİŞİ İSE YARALANMIŞTIR (5). ANCAK, DEĞİŞEN DÜNYA ŞARTLARINDA, AŞIRI SOL VE AŞIRI SAĞ TEHDİT ÖNEMİNİ YİTİRMİŞ VE MARJİNALLEŞMİŞTİR.

 

            BÖLÜCÜ VE YIKICI TEHDİT UNSURU İSE, ÖZELLİKLE 1984 SONRASI İVME KAZANMIŞ, ÖNEMLİ DIŞ DESTEKLE YOĞUN BİR TERÖR FAALİYETİNE GİRİŞMİŞTİR. BU TERÖR EYLEMLERİ İLE 30.000’E YAKIN İNSANIMIZ YAŞAMINI YİTİRMİŞ VE ÜLKEMİZ ÖNEMLİ MADDİ VE MANEVİ KAYIPLARA UĞRAMIŞTIR. BAŞTA TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ OLMAK ÜZERE DEVLETİMİZİN GÜVENLİK GÜÇLERİ, ETKİN BİR MÜCADELE İLE BÖLÜCÜ TEHDİDİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GİDERMİŞ VE ELE BAŞINI YAKALAYARAK YARGIYA TESLİM ETMİŞTİR. BU AŞAMADA BÖLÜCÜ TEHDİT DE ÖNEMİNİ YİTİRMEKTE VE MARJİNALLEŞME SÜRECİNİ YAŞAMAKTADIR.

 

            GÜNÜMÜZDEKİ EN ÖNEMLİ, GÜNCEL VE POTANSİYEL TEHDİT, DEMOKRATİK VE LAİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN REJİMİNİ HEDEF ALAN SİYASAL DİNCİ HAREKET, YANİ, İRTİCADIR.

 

 

 

3.     TÜRKİYE’DE DEMOKRATİK VE LAİK SİSTEME YÖNELİK TEHDİT:   İRTİCA

           

            İRTİCA  TEHDİDİNİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLMEK İÇİN, ÖNCELİKLE, LAİKLİK KAVRAMININ DOĞRU DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAVRANMASI GEREKİR.

 

            LAİKLİK; DEVLET VE TOPLUM YAŞANTISINI İLGİLENDİREN HUKUK KURALLARI’NIN AKLA, BİLİMSEL GERÇEKLERE VE TOPLUMUN İHTİYAÇLARINA GÖRE DÜZENLENMESİDİR.

 

            DEVLET HUKUK KURALLARINDAN OLUŞAN BİR ORGANİZASYON OLDUĞUNA GÖRE, HUKUK KURALLARININ BU ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ İLE LAİK DEVLET YAPISINA, DOLAYISIYLA LAİK TOPLUM YAPISINA ULAŞILIR. DEMOKRATİK VE LAİK DEVLETLER VATANDAŞLARINA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ADI ALTINDA PEK ÇOK HAK TANIR(6). “BU HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN BAŞINDA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ VE BU ÖZGÜRLÜĞÜN DEVLET TARAFINDAN KORUNMASINA İLİŞKİN LAİKLİK İLKESİ GELİR”(7). TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI, VATANDAŞLARINA HER TÜRLÜ DİNSEL İNANÇ, İBADET VE KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜ, TANIMIŞ VE BU DİNSEL İNANÇ, İBADET VE KANAAT ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BİR TAKIM KİŞİ VE KURUMLARCA KÖTÜYE KULLANILMASINI ÖNLEMEK AMACIYLA, BAZI YASAL YAPTIRIMLAR GETİRMİŞTİR(8). KISACASI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNDE DİNSEL İNANÇ, KİŞİLERE AİTTİR. HİÇ KİMSE, BİR DİĞER KİŞİNİN İNANCINA KARIŞAMAZ. KARIŞIRSA,   SUÇ İŞLER   VE   YARGILANARAK    CEZALANDIRILIR.    BÖYLE    BİR

 

 

YAPILANMA İLE, DİN VE İNANÇ KİŞİLERİN VİCDANINA BIRAKILIR. DEVLET İSE, TAMAMEN AKLIN VE BİLİMİN GERÇEKLERİ İLE YÖNETİLİR.

 

            DİN İLE BİLİM, METODLARI BİRBİRİNDEN TAMAMEN FARKLI İKİ KAVRAMDIR. BİLİMİN TEMELİNDE ŞÜPHECİLİK VARDIR. ŞÜPHECİLİK, BAZI DENEYSEL METODLARLA, İNSANI BİLİMSEL GERÇEKLERE GÖTÜRÜR.

 

            DİNDE İSE ŞÜPHE YOKTUR. DİN’İN İNSANLARDAN TALEBİ, İNAN YA DA İNANMA ŞEKLİNDEDİR. DİNSEL DOĞRULAR, BİLİMSEL METODLARLA İSPATLANAMAZ.

 

            BU İKİ KAVRAMIN METODLARINI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK, KİŞİYİ VE TOPLUMU KAOSA VE KARGASAYA SÜRÜKLER. LAİK DEVLET VE TOPLUM, BU İKİ KAVRAMI BİRBİRİNDEN AYIRAN, DOLAYISIYLA, KAOSU VE KARGAŞAYI ÖNLEYEN DEVLET VE TOPLUM YAPISIDIR.

 

            “SORGU SUALSİZ KABUL SAĞLAYICI ETKİSİ NEDENİ İLE DİN, HER DÖNEMDE, BİR TAKIM KİŞİLERCE TOPLUM ÜZERİNDE İTAAT SAĞLAYICI BİR UNSUR OLARAK KULLANILMIŞTIR” (9)

 

            İNSANLARIN EN HASSAS OLDUKLARI, DOLAYISIYLA EN KOLAY İSTİSMAR EDİLEBİLEN ŞEY; DİNSEL DUYGULARDIR. İNSANLIK TARİHİ VE ÖZELLİKLE TÜRK TARİHİ İNCELENDİĞİNDE, DİN İSTİSMARININ PEK ÇOK ÖRNEĞİ İLE KARŞILAŞILIR. HATTA BU HAREKETLER; DİN İSTİMARINDAN ÖTE, DEVLETE İSYAN BOYUTUNA KADAR ULAŞMIŞTIR(10). “TARİH, TOPLUMLARI, GİDEBİLECEKLERİNDEN DAHA GERİYE GÖTÜRMEYE ÇALIŞANLARIN YARATTIĞI FACİALARLA DOLUDUR”(11) DİNSEL DUYGULARIN İSTİSMARI YÖNTEMİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BU FACİALAR İNSANLIĞA KAN, GÖZYAŞI VE YIKIM GETİRMİŞTİR.

 

            BÜYÜK ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUSAL DÖNÜŞÜM HAREKETİ SONUCU, LAİK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULMUŞ VE BU YAPININ BİR GEREĞİ OLARAK DİNSEL DUYGULARIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇ SAYILMIŞTIR. ANCAK, HALKI SÖMÜRMELERİ ENGELLENEN ÇIKAR ÇEVRELERİ, ÖNLERİNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL OLAN, LAİK DEMOKRATİK DÜZENİ YIKMAYA YÖNELİK YOĞUN FAALİYETLER İÇİNE GİRMİŞLERDİR.

 

BU FAALİYETLERİN ANA AMACI; ÇOK DEĞİŞİK YÖNTEM VE TEKNİKLERLE LAİK VE DEMOKRATİK DÜZENİ ZAYIFLATMAK, YIKMAK VE ARDINDAN DİNSEL TEMELLERE DAYALI, TEOKRATİK BİR DEVLET YAPISI OLUŞTURMAKTIR.

 

            BU AMAÇ DOĞRULTUSUNDA, TARİKAT ADI VERİLEN YASADIŞI ÖRGÜTLENMELER, ÖN PLANA ÇIKARILMIŞTIR. TARİKAT, BİR ŞEYHİN MUTLAK GÜDÜMÜNDE, ONUN SÖYLEDİĞİ HER ŞEYİ SORGULAMADAN MUTLAK DOĞRU OLARAK KABUL EDEN, ŞEYHİN BUYRUKLARINA KOŞULSUZ İTAAT EDEN MÜRİTLERDEN OLUŞAN BİR DİNSEL ORGANİZASYONDUR. CUMHURİYET DÖNEMİNDE YASAKLANMIŞ OLMASINA RAĞMEN; GÜNÜMÜZDE DEĞİŞİK ORGANİZASYONLARLA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTMEKTEDİR. DERNEK, VAKIF, MESLEK ÖRGÜTLENMESİ ADI ALTINDA, YASAL KILIF UYDUDURULARAK YÜRÜTÜLEN BU FAALİYETLERLE, CUMHURİYETE DÜŞMAN BİR MİLİTAN KİTLE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR.

 

            ÇOK PARTİLİ SİYASİ YAŞAMA GEÇİLMESİYLE BİRLİKTE, DİN İSTİSMARININ OY GETİRECEĞİ DÜŞÜNCESİNDE OLAN BAZI SİYASİ PARTİLERİN, DİN SÖMÜRCÜLERİNE TAVİZLER VERMEYE BAŞLAMASIYLA TOPLUM İÇİNDE YÜRÜTÜLEN GİZLİ FAALİYETLERDEN BAZILARI AÇIKÇA YÜRÜTÜLMEYE BAŞLANMIŞ VE TARİKATLARLA YAPILAN OY PAZARLIKLARI, YASAL OLMAYAN BU KURULUŞLARIN DEVLET VE TOPLUMDAKİ ÖRGÜTLENME ÇABALARINDA, ÖNEMLİ MESAFELER ALMALARI SONUCU DOĞMUŞTUR (12)

 

            BU ÇERÇEVEDE, DERNEK, VAKIF, MESLEK ODALARI, ÖZEL OKULLAR VE DERSHANELER, İMAM HATİP OKULLARI, YASAL VE YASADIŞI KURAN KURSLARINDA, ÇAĞDAŞ EĞİTİM YERİNE, DİNSEL EĞİTİMDEN GEÇİRİLEREK MÜRİTLEŞTİREN TARİKAT TARAFTARI YAPILAN BU GENÇLER, ÖZELLİKLE DEVLET KADROLARINA YERLEŞTİREREK DEVLETİ İÇTEN ELE GEÇİRMENİN PROVALARI YAPILMIŞTIR (13)

 

            OY KAYGISI İLE ARD ARDA VERİLEN TAVİZLERLE, DEVLET KADROLARINDA, ÜNİVERSİTELERDE, MİLLİ EĞİTİM OKULLARINDA ÖNEMLİ MEVKİLERE GELEN MİLİTAN ZİHNİYETLİ BU KİŞİLER, TÜRK CEZA KANUNUNUN, ŞERİAT DEVLETİ KURMAK DOĞRULTUSUNDA FAALİYET GÖSTERENLERE VERİLECEK CEZAYI BELİRLEYEN 163 NCÜ MADDESİNİN (14) “DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞܒNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAK” BAHANESİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASIYLA, İYİCE CESARETLENMİŞLERDİR.

 

TÜRKİYE’DEKİ BU ÖRGÜT VE KİŞİLERE YURT DIŞINDAN DA MADDİ, MANEVİ EĞİTİM VE LOJİSTİK DESTEK VERİLMEKTEDİR. LAİK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İSLAM DÜNYASINDA İLK VE TEK OLARAK UYGULADIĞI MODELİ, KENDİ ÇAĞDIŞI REJİMLERİ İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT OLARAK GÖREN BU DEVLETLER, TÜRKİYE’DEKİ REJİM ALEYHTARI İRTİCAİ FAALİYETLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ, KENDİ REJİMLERİNİN DEVAMI İÇİN BİR ZORUNLULUK OLARAK GÖRMEKTEDİRLER (15)

 

            YURTDIŞINDAN ALDIKLARI DESTEK, YURTİÇİNDE BU KİŞİLERİ CESARETLENDİRECEK BAZI UYGULAMALAR SONUCU CÜRETLERİNİ İYİCE ARTTIRAN İRTİCAİ KESİM HER TÜRLÜ YÖNTEM VE ARAÇLA LAİK CUMHURİYET YÖNETİMİNE KARŞI SALDIRIYA GEÇMİŞTİR. AKLA HAYALE GELMEYECEK YALAN VE İFTİRALARLA YÜRÜTÜLEN, REJİMİ ZAYIFLATMAK VE YIKMAK AMACINI GÜDEN BU KAMPANYADA İNSANIMIZIN HASSAS OLDUĞU PEK ÇOK KONU İSTİMAR EDİLMEKTEDİR.

 

            ANA HADEFLERİ ATATÜRK’ÜN KURMUŞ OLDUĞU LAİK-DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLDUĞU İÇİN ANA İSTİSMAR KONUSU DA ATATÜRK, LAİK VE DEMOKRATİK CUMHURİYETTİR.

 

            ATATÜRK’ÜN AİLESİ, YAŞAMI VE YAPTIKLARININ HER BİRİ İSTİSMAR KONUSU EDİLEREK, HİÇBİR BİLİMSEL TEMELE DAYANMAYAN İFTİRALARLA HALKIN ATATÜRK’E OLAN SEVGİ VE SAYGISI AZALTILMAYA VE TOPLUMDAKİ “ATATÜRK İMAJI” SARSILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR. ATATÜRK DİN DÜŞMANI OLARAK GÖSTERİLMEKTE (16) VE HALKTA ATATÜRK’E KARŞI NEFRET UYANDIRMAK, İÇİN HER TÜRLÜ YOL DENENMEKTEDİR. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYİ BİR YAŞAM TARZI OLARAK BENİMSEMİŞ İNSANLARIMIZA ADETA NEFRET KUSULMAKTADIR (17).

 

            LAİKLİK DİNSİZLİK OLARAK GÖSTERİLMEYE ÇALIŞILMAKTA DEMOKRATİK VE LAİK DEVLETİN BİR “KÜFÜR REJİMİ, ŞİRK DÜZENİ, ÜMMETİN FESADA VERİLDİĞİ SİSTEM” (18) OLDUĞU İFTİRASIYLA LAİK DEMOKRATİK DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN SAVAŞMANIN YANİ CİHAD’IN FARZ OLDUĞU, ALLAHIN, KESİN BİR EMRİ OLDUĞU İFADE EDİLMEKTE VE LAİK DÜZENE KARŞI SAVAŞMAYANLARIN DİNDEN ÇIKACAĞI YANİ KAFİR OLACAKLARI İDDİA EDİLMEKTEDİR (19).

 

BU ÇEVRELER, KENDİ YALANLARININ ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA İSLAMIN DİN KİTABI KUR’AN’IN TÜRKÇE MEALİNİN YAPILAMAYA- CAĞINI, BUNU YAPANIN KAFİR OLACAĞINI (20), KUR’AN’IN ALELADE İNSANLAR TARAFINDAN ANLAŞILAMAYACAĞINI, İLERİ SÜREREK KUR’ANI ANLAMAK İÇİN FİLOZOF OLMAK GEREKTİĞİNİ İDDİA ETMEKTEDİRLER (21).

 

İRTİCAİ KESİMİN SON YILLARDA KULLANDIKLARI EN ÖNEMLİ İSTİSMAR ARACI KADIN VE KADINLARIN ÖRTÜNMESİYLE İLGİLİ OLAN “TÜRBAN” MESELESİDİR. TÜRK KADINI CUMHURİYETLE BİRLİKTE GERİ KALMIŞLIKTAN, ACİZLİKTEN, EZİLMİŞLİKTEN KURTARILARAK TOPLUMSAL YAŞAMDA ERKEĞİN YANINDA, HAKETTİĞİ SAYGIN YERİNİ ALMIŞTIR. ANCAK “KADIN AKLEN VE DİNEN EKSİK AKILLIDIR... UĞURSUZDUR... ŞEYTAN GİBİDİR... ERKEKLER KADINLARA HAKİMDİR. O SEBEPLE ALLAH ERKEKLERİ KADINLARA ÜSTÜN   KILMIŞTIR... EĞER TEPEDEN TIRNAĞA CERAHAT OLSA, KADIN DA DİLİ İLE YALASA, YİNE DE ERKEĞİN HAKKINI ÖDEYEMEZ” (22) DİYEN ŞEYTANİ ZİHNİYET, “CENNET ANALARIN AYAKLARI ALTINDADIR.” DİYEN BİR PEYGAMBERİN VAZ ETTİĞİ DİNE İHANET ETMEKTEN KAÇINMAMAKTADIRLAR. BU DOĞRULTUDA TAMAMEN YAPAY BİR “TÜRBAN SORUNU” YARATARAK HALKI İNANAN – İNANMAYAN OLARAK BÖLÜP BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAKTADIRLAR. TÜRBAN EYLEMLERİ ADI ALTINDA DİN İSTİSMARINI DORUK NOKTALARA ÇIKARMAKTA, ADETA DEVLETE KARŞI İSYAN PROVALARI YAPMAKTAN ÇEKİNMEMEKTEDİRLER.BU İSYANDA TÜRBAN BİR DİNSEL ÜNİFORMA OLARAK SİMGELESTİRİLMİŞTİR (23) GAZETE VE DERGİ ADI ALTINDA YAYILAMIŞ OLDUKLARI PAÇAVRALARDA BAŞI AÇIK GEZEN KADINLARIN DİNEN ÖLÜMLE CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA HÜKÜM VERMEKTE (24) LAİK DÜZENDE KADINLARA ZÜLMEDİLDİĞİ İDDİASI İLE KADINLARIMIZA ZULMEDECEK REJİMİ GETİRMENİN HAZIRLIKLARINI YAPMAKTADIRLAR.

 

            GEMİ AZIYA ALAN VA ADETA KUDURAN İRTİCA, 17 AĞUSTOS 1999’DA MEYDANA GELEN DEPREM AFETİNİ, BİLİMİ ADETA AYAKLAR ALTINA ALARAK “LAİK DEMOKRATİK CUMHURİYET’İN İNANLARA ZULMETMESİ NEDENİ İLE ALLAH’IN İLAHİ BİR İKAZI OLDUĞU” GİBİ AKILLA, MANTIKLA, İNSAFLA BAĞDAŞMAYACAK SAFSATALARLA ORTAYA ÇIKABİLMEKTEDİRLER. DEPREM AFETİNDE HAYATINI KAYBEDEN YİRMİBİNE YAKIN İNSANIMIZIN “DİNSİZ” OLDUKLARI İÇİN CEZALANDIRILDIKLARI İDDİASI AFFEDİLEMEZ BİR İHANET OLDUĞU GİBİ, İRTİCANIN GÖSTERMİŞ OLDUĞU CÜRET AÇISINDAN DİKKAT ÇEKİCİDİR. (25)

           

                         

  

            SONUÇ :

 

            TÜRK MİLLETİ TARİHTE PEK ÇOK BADİRELER ATLATMIŞ, PEK ÇOK DÜŞMANLA MÜCADELE ETMİŞTİR. MAALESEF BU DÜŞMANLARIN BİR KISMI DA KENDİ İÇİNDEN ÇIKMIŞTIR. KURTULUŞ SAVAŞI BUNUN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR. İÇ VE DIŞ DÜŞMANLA MÜCADELE ETMENİN DE EN GÜZEL ÖRNEĞİ GENE KURTULUŞ SAVAŞIDIR.

 

            TÜRK KURTULUŞ SAVAŞI TÜRK TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASIDIR. ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE TARİHİN AKIŞI DEĞİŞMİŞ, TARİHTE BİZE BİÇİLEN ROL ATATÜRK VE TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİR. ATATÜRK’ÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE TÜRK MİLLETİ AKLI VE BİLİMİ REHBER EDİNEREK GELECEĞİNE EGEMEN OLMUŞTUR. ÖZGÜRLÜĞÜN, EŞİTLİĞİN, DEMOKRASİNİN, LAİKLİĞİN, VATANDAŞLIĞIN BİREY OLMANIN, AKLI KULLANMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU ÖĞRENEN BUNUN TADINA VARAN, TÜRK MİLLETİNİ, GEÇMİŞİN KARANLIK ÇÖPLÜĞÜNE HİÇBİR GÜÇ DÖNDÜREMEYECEKTİR.

 

            ANCAK, İÇTE VE DIŞTA TÜRK MİLLETİNİN GELECEĞİNİ KARARTMAYA ÇALIŞAN GÜÇ ODAKLARI DA ANLAMSIZ DA OLSA BU FAALİYETLERİNDEN VAZ GEÇMEYECEKTİR.

 

            BU GÜÇ ODAKLARI İLE MÜCADELE ETMENİN EN ETKİN YOLU AKLI KULLANMA BECERİMİZİ EN ÜST DÜZEYE  ÇIKARMAKTIR. BİLMELİYİZ, BİLGİYE ULAŞMALIYIZ, BİLGİYE EGEMEN OLMALIYIZ, BİLGİYİ DEĞERLENDİRİP YENİ BİLGİLERE ULAŞMALIYIZ. KENDİMİZİ TÜRK MİLLETİNİN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇOK İYİ YETİŞTİRMELİ OLUMLU NİTELİKLERLE DONATMALIYIZ. TÜRK MİLLETİNE VE DEVLETİNE DÜŞMAN OLAN UNSURLARIN AMAÇ VE YÖNTEMLERİNİ ÇOK İYİ BİLMELİ VE BU DÜŞMAN UNSURLARLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ GELİŞTİRMELİYİZ. BİLEN İNSANLAR OLARAK BİLMEYENLERİ DÜŞMAN UNSURLARA ALET OLABİLECEK, İNSANLARIMIZI AYDINLATLAMALI, BİLGİ İLE DONATMALIYIZ. EN ÖNEMLİSİ ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİ VE ONUN ÖZÜ OLAN AKLIN VE BİLİMİN EGEMENLİĞİNİ ÇOK İYİ KAVRAMALI, BENİMSEMELİ VE BİR YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRMELİYİZ.

 

            LAİK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİNE DÜŞMAN OLAN UNSURLAR, AKLIN VE BİLİMİN EGEMENLİĞİNE KARŞI MÜCADELE ETMEKTEDİRLER. BU MÜCADELELERİNDE AKLINI KULLANMA YETİSİNDEN YOKSUN MİLİTAN BİR KİTLE YARATMAYA VE MÜCADELELERİNİ BU KİTLE İLE YÜRÜTMEYE ÇELIŞMAKTADIRLAR. UNUTULMAMALIDIR Kİ BU DÜŞMAN UNSURLARLA MÜCADELEDE BİZİ ÜSTÜN KILAN; AKLIMIZI KULLANMA BECERİMİZ OLACAKTIR.  BU MÜCADELEDE İHTİYACIMIZ OLAN GÜCÜ ATATÜRK’TEN, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNDEN, ONUN MÜCADELE AZMİNDEN ALARAK,  MİLLETİMİZİN GELECEĞİNİN KARALTILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ.

 

 

 

 

DİPNOTLAR

(1)   Suat EREN, Devletin Kavram ve Kapsamı,M.G.K.Gn.Sek.liği Yayınları, Ankara 1990, S.2.

(2)  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde-5,

(3)  Türkiye’de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri, Başbakanlık Yayınları S.33

(4)  Aynı, S.36

(5)  Terör ve Terörle Mücadele Durum Değerlendirmesi, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1983,   S.111-121

(6)  Bkz. T.C.Anayasası Madde : 12 - 74

(7)    Emre KONGAR, Demokrasi ve Laiklik, Remzi Kitabevi, İstanbul 1997, S.143

(8)   Bkz. T.C. Anayasası Madde : 24, Türk Ceza Kanunu Madde: 312.

(9)   Özer OZANKAYA, Atatürk ve Laiklik, T.İş Bankası Yayınları, Ankara 1981, S.58

(10) Tarık Zafer TUNAYA,İslamcılık Cereyanı III,Cumhuriyet Yayınları,İstanbul 1998,S.117.

        Ayrıca Bkz. Necati ÇANKAYA, Türk Kurtuluş Savaşında İrticai Olaylar ve İç

        İsyanlar,  ABO Ajans, İstanbul 1997.

(11) KONGAR, a.g.e. , S.137

 

(12) Nevzat BÖLÜGİRAY, Doruktaki İrtica, Tekin Yayıevi, İstanbul 1994, S.119

(13) Doğan DUMAN, Demokratikleşme Sürecinde Türkiye’de İslamcılık, Dokuz Eylül

                                   Yayınları, İzmir 1997, S.335-342 

(14) “Laikliğe aykırı olarak devletin sosyal ve siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa  

        dini esas ve inançlara uydurmak amacıyla cemiyet, tesis, teşkil, tanzim veya sevk ve idare

        edenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezasına çarptırılır.”

(15) Mehmet SARAY, Türk-İran Münasebetlerinde Şiiliğin Rolü, Türk Kültürü Araştırma

        Enstitüsü Yayınları, Ankara 1990, S.103-104. Ayrıca Bkz. BÖLÜGİRAY, a.g.e. , S.156-158

(16) BÖLÜGİRAY , a.g.e. , S.60

(17) Aynı, S.136

(18) DUMAN , a.g.e. S.293

(19) BÖLÜGİRAY , a.g.e. , S.133

(20) Neda ARMANER, Nurculuk, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 1998, S.27

(21) Selahattin ERTÜRK, Diktacı Tutum ve Demokrasi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993  S.44

(22) BÖLÜGİRAY, a.g.e. , S.71, (Radikal Dinci Dergilerden Naklen)

(23) Aynı, S.123

(24) DUMAN,a.g.e.,S.294 (Abdurrahman DİLİPAK,Yeni Gündem, 28 Aralık 1986’dan Naklen)

(25) HÜRRİYET , 7-12 EKİM 1999 , SABAH, 9-12 EKİM 1999

 

 

 

KAYNAKÇA

 

EREN, Suat, Devletin Kavram ve Kapsamı, M.G.K.Gn.Sek.liği Yayınları, Ankara 1990.

 

KONGAR, Emre, Demokrasi ve Laiklik, Remzi Kitabevi, İstanbul 1997

 

OZANKAYA, Özer, Atatürk ve Laiklik, T.İş Bankası Yayınları, Ankara 1981

 

TUNAYA, T.Zafer, İslamcılık Cereyanı III, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 1998

 

ÇANKAYA, Necati, Türk Kurtuluş Savaşında İrticai Olaylar ve İç İsyanlar,  ABO Ajans,

                                  İstanbul  1997

 

BÖLÜGİRAY, Nevzat, Doruktaki İrtica, Tekin Yayınevi, İstanbul 1994

 

DUMAN, Doğan, Demokratikleşme Sürecinde Türkiye’de İslamcılık,  Dokuz Eylül Yayınları, İzmir 1999

 

SARAY, Mehmet, Türk-İran Münasebetlerinde Şiiliğin Rolü, Türk Kültürü Araştırma   

                              Enstitüsü Yayınları, Ankara 1990

 

ARMANER, Neda, Nurculuk, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 1998

 

ERTÜRK, Selahattin, Diktacı Tutum ve Demokrasi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993

 

Türkiye’de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri, Başbakanlık Yayınları, Ankara 1981

 

Terör ve Terörle Mücadele Durum Değerlendirmesi, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1983

 

T.C. Anayasası

 

Türk Ceza Kanunu

 

Hürriyet

 

Sabah

 

Akit

 

Yeni Şafak

 

 

 ANA SAYFA